Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

 

Edukativně stimulační skupiny jsou určeny pro předškolní děti a jejich rodiče. Mají za cíl připravit dítě na důležitý krok v životě – vstup do první třídy základní školy.

V MŠ má tento program funkci preventivní a lze jej využít pro práci s dětmi v rámci jejich předškolní průpravy. Skupiny hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce, důležité pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání). Zaměřují se na rozvoj:

  • JEMNÉ MOTORIKY
  • ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
  • PROSTOROVÉ ORIENTACE, ORIENTACE V ČASE
  • ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV
  • ŘEČI, MYŠLENÍ
  • SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

Důležitou a nezbytnou součástí je úzká spolupráce rodičů a dětí. Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, navazují na sebe. Lekce má přibližně hodinu, frekvence lekcí je jedenkrát týdně.

 

S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekce je motivací, radou, inspirací. Dětem bojácným, úzkostným přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, situace, zajišťuje jim pocit bezpečí, dává dítěti podporu.

Rodiči tak umožníme vidět dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje.

 

Důležitá pravidla: Do skupinek by měl docházet rodič, který s dítětem doma pracuje. Musí docházet včas, při pozdním příchodu nemá dítě čas na adaptaci. Po celou dobu musí být vypnuté mobilní telefony. Rodič se musí plně věnovat dítěti. Pokud je dítě nemocné, rodič by si měl přijít pro informace.

 

PRVNÍ LEKCE 5.3.2019 ( lekce budou každé úterý)

  1. Skupina 14:45 – 15:45
  2. Skupina 15:45 – 16:45

CENA ZA 10 LEKCÍ 500,- KČ

Zájemci zapište se ve třídě Motýlků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *