Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy v Blučině pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – 36hknjx
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – reditelka@skolkablucina.cz
  3. poštou – Mateřská škola Blučina, Komenského 122, Blučina 664 56
  4. vložením do poštovní schránky na budově mateřské školy
  5. osobní podání – pouze ve výjimečných případech – dne 12. 5. 2020 od 8.00 – 16.00

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na webových stránkách školy www.skolkablucina.cz.

V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře!!

K přihlášce přiložíte:

  1. Čestné prohlášení o očkování dítěte“ – vzor ke stažení na webových stránkách školy www.skolkablucina.cz
  2. kopii očkovacího průkazu

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
o přijetí Vašeho dítěte rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení na základě podání žádosti. V souladu s § 67 odst.2 č.500/2004 Sb., správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na dveřích u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy a to nejpozději
12.6.2020 po dobu nejméně 15 dnů.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely vám bude registrační číslo zasláno e-mailovou adresou, datovou schránkou nebo sms zprávou.
V případě rozhodnutí o nepřijetí Vám bude rozhodnutí doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Blučině 6. 4. 2020                                     Bc. Martina Jochmanová                   

   

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *