Znovuotevření Mateřské školy v Blučině – informace a pokyny

Informace a pokyny pro rodiče

 • Provoz mateřské školy bude zahájen 25. 5. 2020.
 • Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:30.
 • Pracovníci mateřské školy budou ráno při příchodu dítě přebírat u vchodu z ulice Komenského. Rodiče nebudou používat čip, ale zazvoní a vyčkají na příchod zaměstnance školy. Prosíme rodiče, aby dodržovali doporučené rozestupy a do mateřské školy šli s časovou rezervou. Zaměstnanec bude provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Děti si před vstupem do mateřské školy vydezinfikují ruce.
 • Všechnu dezinfekci zajistí mateřská škola. Děti si nesmí nosit vlastní!
 • Rodič bude mít v tašce připravené věci na převlečení-třída, venkovní oblečení-na zahradu, hřiště, vycházku a také oblečení pro případ „nehody“. 
 • V průběhu dne nebude povinné nosit roušky. Dvě roušky bude mít dítě připravené v sáčku na pobyt mimo mateřskou školu. Nebude-li dítě chtít roušku nasadit, budou rodiče kontaktování a dítě si musí neprodleně vyzvednout.
 • Dětem každý den připravíte batůžek s pitím. Do batůžku dětem přidejte i roušky a sáčky.
 • Z hygienických důvodů si děti nesmí nosit žádné hračky ani plyšáky na spaní!
 • Stravování dětí bude probíhat v běžném režimu. V případě nemoci lze oběd odhlásit tentýž den do 8 hodin na SMS zprávou na telefon
 • 602 715 630. Nebude možné si oběd vyzvednou do jídlonosičů!
 • Je zakázáno nosit do školky jakékoli vlastní potraviny a cukrovinky!

Před zahájením docházky do mateřské školy rodič podepíše čestné prohlášení o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Prohlášení si můžete vytisknout na stránkách mateřské školy. (Odkaz je pod tímto článkem) Kdo nemá možnost tisku, může prohlášení podepsat v den nástupu přímo v mateřské škole.

Hygienická opatření

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Prostory mateřské školy budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid mateřské školy
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno 2x denně. Dezinfekce toalet a umýváren bude prováděna 3x denně.
 • Několikrát denně provedou pracovnice mateřské školy dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla)
 • Hračky dětí budou dezinfikovány 1x denně.
 • Pracovnice mateřské školy budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *