Informace k zápisu do Mateřské školy v Blučině

Zápis do Mateřské školy v Blučině na školní rok 2022/2023

PŘEDZAPSAT se můžete od 4. 4. 2022 do 2. 5. 2022 na webové stránce www.elektronickypredzapis.cz.

Zápis bude probíhat v mateřské škole ve dnech:

10. 5. 2022 od 8:00 do 16:30 (pauza 11:30 – 14:30)

11. 5. 2022 od 8:00 do 16:30 (pauza 11:30 – 14:30)

12. 5. 2022 od 8:00 do 16:30 (pauza 11:30 – 14:30)

Využijte prosím rezervační systém na www.elektronickypredzapis.cz a zapište se na konkrétní datum a čas. V těchto dnech si můžete prohlédnout třídy a ostatní prostory mateřské školy.

K zápis si přineste:

1. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

2. Lékařské potvrzení o očkování

  • podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které ve školním roce 2022/2023 budou plnit povinnou školní docházku
  • očkování se dokládá potvrzením dětského lékaře na zadní straně Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy

3. Rodný list dítěte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.