Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy v Blučině na školní rok 2023/2024

PŘEDZAPSAT se můžete od 24. 4. 2023 do 11. 5. 2023 na webové stránce www.elektronickypredzapis.cz.

Zápis bude probíhat v mateřské škole ve dnech:

11.5.2023 od 8:00 do 16:30 přestávka od 12:00 do 14:00

Využijte prosím rezervační systém na www.elektronickypredzapis.cz a zapište se na konkrétní datum a čas. V tomto dnu si můžete prohlédnout třídy a ostatní prostory mateřské školy.

K zápisu si přineste:

1. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

2. Lékařské potvrzení o očkování

  • podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které ve školním roce 2023/2024 budou plnit povinnou školní docházku
  • očkování se dokládá potvrzením dětského lékaře na zadní straně Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy

3. Rodný list dítěte

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *