O školce

Mateřská škola Blučina píše svou historii již od roku 1939, kdy byl zahájen provoz pouze s jedním oddělením. Budova se nachází uprostřed obce. Po válce již byly zřízeny třídy dvě a v roce 1984 byla škola rozšířena o další oddělení. K rozsáhlé rekonstrukci budovy došlo v letech 1997 – 1998 a následně v letech 2002 – 2003. V roce 2009 byla školka rozšířena na 5 tříd a od září 2014 byla zprovozněna i šestá třída. Děti jsou věkově rovnoměrně rozděleny do šesti tříd, které mají celodenní provoz. Ve škole se vzdělávají i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se kterými pracuje asistent pedagoga. Vytváříme také vhodné podmínky pro děti mimořádně nadané. V prvním nadzemním podlaží je umístěna třída Vrabečků pro 11 dětí a třída Motýlků pro 14 dětí. Ve druhém nadzemním podlaží jsou čtyři třídy – Hvězdičky 18 dětí, Sluníčka 16 dětí, Včeličky 16 dětí a Rybičky 10 dětí. Kapacita mateřské školy je celkem 85 dětí.

V 1. nadzemním podlaží se nachází moderně vybavená školní kuchyně. Připravuje se zde strava pro děti MŠ a žáky ZŠ. Kapacita školní jídelny je 250 jídel.

 

Zahrada mateřské školy je vybavena moderními herními prvky a sestavami, které doplňují dvě zastíněná pískoviště.