Hvězdičky

email: hvezdicky@skolkablucina.cz

telefon: 772 722 522

18 dětí

Lucie Slivová – učitelka

Nikola Říčková – učitelka

Hvězdičky

provoz třídy 6:30 – 16:30

Denní režim

6:30 – 8:15              scházení ve třídě

6:30 – 9:15              hry dle výběru nebo nabídky, didakticky cílené činnosti (řízené i                                  spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky,                                         jazykové chvilky, úklid hraček, hygiena

8:45 – 9:30              postupná svačina

9:30 – 11:30            příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:15         převlékání, hygiena, oběd

12:15 – 12:30         odchod dětí, které jdou po obědě domů

12:30 – 14:15         odpočinek s respektováním individuálních potřeb spánku,

nabídka činností pro dětí, které nemají potřebu spánku, svačina

14:15                        odemyká se školka pro odchod dětí

14:15– 16:30          hry a činnosti dětí dle výběru nebo nabídky, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě