Vrabečci

email: vrabecci@skolkablucina.cz

mobil: 772 728 053

11 dětí

Bc. Jarmila Rožnovská – učitelka

Markéta Misáková – učitelka

Provoz třídy:

7:30 – 15:00

VRABEČCI

provoz třídy 7:30 – 15:00

Denní režim

6:30 – 7:30              scházení ve třídě Motýlků

7:30                            přechod do třídy Vrabečků

6:30 – 9:15              hry dle výběru nebo nabídky, didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky,                                         jazykové chvilky, úklid hraček, hygiena

8:30 – 9:15              postupná svačina

9:15 – 11:15            příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 12:00         převlékání, hygiena, oběd

12:00 – 12:15         odchod dětí, které jdou po obědě domů

12:15 – 14:00         odpočinek s respektováním individuálních potřeb spánku, svačina

14:00                        odemyká se školka pro odchod dětí

15:00                         přechod do třídy Motýlků