Motýlci

email: motylci@skolkablucina.cz

telefon: 772 728 053 

14 dětí

Alena Hrdličková,Dis. – učitelka

Markéta Misáková – učitelka

Dana Janská – asistentka pedagoga

Provoz třídy:

6:30 – 16:30

Motýlci

provoz třídy 6:30 – 16:30

Denní režim

6:30 –7:30              scházení ve třídě Motýlků

6:30 – 9:15              hry dle výběru nebo nabídky, didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky, jazykové chvilky, úklid hraček, hygiena

8:30 – 9:15              postupná svačina

9:15 – 11:15            příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 12:00         převlékání, hygiena, oběd

12:00 – 12:15         odchod dětí, které jdou po obědě domů

12:15 – 14:00         odpočinek s respektováním individuálních potřeb spánku, svačina

14:00                        odemyká se školka pro odchod dětí

15:00                       příchod ze třídy Vrabečků

14:00 – 16:30         hry a činnosti dětí dle výběru nebo nabídky, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě