Rybičky

email: rybicky@skolkablucina.cz

telefon: 772 722 522

10 dětí

Věra Rudolecká – učitelka

Bc. Martina Jochmanová – učitelka

Provoz třídy:

7:30 – 15:30

Rybičky

provoz třídy 7:30 – 15:30

Denní režim

6:30 – 7:30              scházení ve třídě Hvězdiček

7:30                           přechod do třídy Rybiček

6:30 – 9:30              hry dle výběru nebo nabídky, didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky,                                         jazykové chvilky, úklid hraček, hygiena

8:45 – 9:30              postupná svačina

9:30 – 11:30            příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:15         převlékání, hygiena, oběd

12:15 – 12:30         odchod dětí, které jdou po obědě domů

12:30 – 14:15         odpočinek s respektováním individuálních potřeb spánku,

nabídka činností pro dětí, které nemají potřebu spánku, svačina

14:15                        odemyká se školka pro odchod dětí

14:15– 15:00          hry a činnosti dle výběru dětí nebo nabídky

15:30                        přechod do třídy Hvězdiček

15.00 – 16:30         hry a činnosti dětí dle výběru nebo nabídky, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě