Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Zápis do Mateřské školy v Blučině na školní rok 2024/2025

PŘEDZAPSAT se můžete od 25. 4. 2024 do 13. 5. 2024 na webové stránce www.elektronickypredzapis.cz.

Zápis bude probíhat v mateřské škole ve dnech:

16.5.2024 od 8:00 do 16:30 přestávka od 12:00 do 14:00

Využijte prosím rezervační systém na www.elektronickypredzapis.cz a zapište se na konkrétní datum a čas. V tomto dnu si můžete prohlédnout třídy a ostatní prostory mateřské školy.

K zápisu si přineste:

1. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

2. Lékařské potvrzení o očkování

  • podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které ve školním roce 2024/2025 budou plnit povinnou školní docházku
  • očkování se dokládá potvrzením dětského lékaře na zadní straně Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy

3. Rodný list dítěte

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *