Sluníčka

email: slunicka@skolkablucina.cz

16 dětí

Alena Cahová – učitelka

Jiřina Stravová – učitelka

Markéta Eliášová – školní asistent

Provoz třídy:

7:30 – 16:00

U Sluníček je nám dobře

Adaptace nových dětí ve třídě Sluníček probíhá úspěšně. Po prvních dnech poplakávání se děti zapojují do modelování plastelínou, kreslení, říkanek, cvičení, zpívání. Už všichni umí svoji značku, znají své místo u stolečku, umí si najít svoji třídu a ví, kde mají záchod a ručníček. Pěkně jí u stolečků a někteří si dokonce přidávají :-)…