Provozní řád jídelny

Řád provozní_školní_jídelny_1.9.2018 (1)

Mateřská škola Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Komenského 122, 664 56 Blučina, IČO 75001888

Provozní řád školní jídelny

1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, ZŠ a vlastní zaměstnance.

2. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

Výdej obědů pro strávníky ZŠ je prováděn v době od 11,20 – 11,35 hodin.

Provoz školní jídelny MŠ: svačina : 8,45 – 9,15 hod.

oběd: 11,45 – 12,15 hod.

Svačina: 13,45 – 14,15 hod.

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 10 minut v návaznosti na program dětí.

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování má dítě nárok odebírat školní stravu v době pobytu ve škole. V době nemoci nemá dítě nárok na dotované stravné. Toleruje se pouze první den nemoci, kdy si rodič může odebrat stravu po telefonické domluvě do vlastního jídlonosiče v kuchyni mateřské školy v době od 11,15 do 11,30 hodin.

3. Úhrada stravného se provádí paušálně na daný měsíc, bezhotovostně převodem na bankovní

účet číslo: 115-7815050297/0100.

Termín splatnosti je nejpozději 15. den v měsíci.

Zákonný zástupce může oběd odhlásit i přihlásit přes internetové objednávání stravy na portále www.strava.cz, , tel: 547 235 368, emailem: jidelna@skolkablucina.cz.

Odhlášení je nutné provést do 13 hodin na den následující. Neomluvený oběd propadá!

4. Poplatky za školní stravování jsou stanoveny finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 sb.

Cena oběda podle kategorie je pro MŠ stanovena takto:

dítě do 3-6 let celodenní 34,-Kč 680,- Kč měsíční paušál

přesnídávka…8,-Kč oběd …18,- Kč svačina …8,- Kč

dítě 7 let celodenní 37,-Kč 740,- Kč měsíční paušál

přesnídávka…9,-Kč oběd …20,- Kč svačina …8,- Kč

Cena oběda pro zaměstnance MŠ je stanovena takto:

zaměstnanec ……..26,-Kč

Cena oběda podle kategorie je pro ZŠ a zaměstnance stanovena takto:

dítě 7–10 let ……..22,-Kč 440,- Kč měsíční paušál

dítě 11–14 let ……..24,-Kč 480,- Kč měsíční paušál

zaměstnanec ……..26,-Kč

5. V rámci celodenního stravování má dítě nárok na jednu přesnídávku, oběd a svačinku. Po celý den mají v rámci pitného režimu k dispozici v každé třídě v konvicích, čaj, ovocnou šťávu , vodu. Jde-li dítě, které se stravuje celodenně, výjimečně po obědě domů, cena svačinky se mu odečte. Tuto skutečnost je nutno včas (tj. do 8,15 hodin) zapsat do sešitu u vchodu do MŠ.

6. Jídelníček je sestavován 1x týdně a je vyvěšen na nástěnce a na internetových stránkách MŠ – www.skolkablucina.cz. Ovoce, zelenina a mléčné výrobky jsou doplněny do jídelníčku dle aktuální nabídky.

7. Školní stravování se řídí výživovými normami pro školní stravování, (příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb).

8. Máte-li jakékoliv připomínky ke stravnému, jídelníčku apod. žádáme Vás,abyste se obraceli přímo na pracovnice školní kuchyně. Rády Vám vše ochotně vysvětlí. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Blučině dne 1.9.2018

Štursová Kateřina

vedoucí školní jídelny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *