Vrabečci

email: vrabecci@skolkablucina.cz

11 dětí

Bc. Jarmila Rožnovská

Provoz třídy:

7:30 – 15:00

VRABEČCI

provoz třídy 8:00 – 15:00

Denní režim

6:30 – 8:00              scházení ve třídě Motýlků

8:00                           přechod do třídy Vrabečků

6:30 – 9:15              hry dle výběru nebo nabídky, didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky,                                         jazykové chvilky, úklid hraček, hygiena

8:30 – 9:15              postupná svačina

9:15 – 11:15            příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 12:00         převlékání, hygiena, oběd

12:00 – 12:15         odchod dětí, které jdou po obědě domů

12:15 – 14:00         odpočinek s respektováním individuálních potřeb spánku, svačina

14:00                        odemyká se školka pro odchod dětí

14:00 – 15:00         postupná svačina, hry a činnosti dětí dle výběru nebo nabídky

15:00                        odchod do třídy Motýlků

15:00 – 16:30          hry a činnosti dětí dle výběru nebo nabídky, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě